The_Wolf_EAK

SMC SRFHIDDEN BASE FIBO Order Block

เพิ่มขึ้น
EIGHTCAP:XAUUSD   ทองคำ / ดอลลาร์สหรัฐ
H1 เกิดการเสียโครงสร้างเป็นขาขึ้น BOS
เกิด FVG กราฟราคาเกิดการย่อเข้ามาหา ZONE
เลือกโซนเข้าเทรด 2 โซน
รอราคากราฟเข้าหา Zone SRF+HIDDEN BASE +FIBO 50.0
รอราคากราฟเข้าหา Zone Order Block 78.6
ทำการคอนเฟริมใน TF เล็กให้เกิดการเสียโครงสร้างใน M5 M15


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ