OANDA:USDCAD   ดอลลาร์สหรัฐ / ดอลลาร์แคนาดา
Harmonic Pattern : Shark

ปัจจุบัน USDCAD ทำแพทเทิร์นฮาร์โมนิค Shark และมีสัญญาณ Divergence ใน TF 1H บวกกับมี Hidden Divergence ใน TF 4H เป็นการบ่งบอกว่าราคามีโอกาสปรับตัววิ่งขึ้นต่อตามเทรนด์ได้

ถ้าใน LTF ราคามีการเปลี่ยนเทรนด์ หรือมีสัญญาณแท่งเทียน (Price Action) มีโอกาสสูงที่ราคาอาจจะปรับตัวขึ้นต่อ จึงน่าสนใจที่จะหาจังหวะเข้า Buy ตามรูปแบบแพทเทิร์น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ