UNRPP

PTTEP - มุ่งหน้าไปจบเวฟ 5

เพิ่มขึ้น
UNRPP Mod ที่อัปเดต:   
SET:PTTEP   PTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
จากภาพ คิดว่าบริเวณ 100 เป็นจุดต่ำสุดของเวฟ 4 ในขาขึ้นรอบนี้
ถ้าไม่หลุด100 เป้าหมายการขึ้นครั้งนี้อยู่ที่
1) 13x
2) 15x

ภาพใหญ่
PTTEP ยังคงอยู่ใน Bullish channel ถ้าหากทะลุไปได้ คงสามารถไปถึงไฮเดิม

สำหรับราคาน้ำมันดิบ
ได้ทำหน้าตาคล้ายกัน แต่เหมือนเป็นตัวนำ มาสักพักแล้ว เชื่อว่า PTTEP น่าจะตามไปได้

หุ้นตัวอื่นที่ทำหน้าตาคล้ายกันได้แก่ Intuch
ความคิดเห็น:
หาก PTTEP จะวิ่งตาม crude oil คาดว่าจะวิ่งประมาณนี้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ