UNRPP

MALEE - setup สำหรับเทรดสั้น

เพิ่มขึ้น
SET:MALEE   MALEE GROUP PCL
ตอนนี้คาดว่า MALEE ทำ 3 เหลี่ยมอันใหญ่
หากแนวรับนี้รับอยู่ คิดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน 8.1-8.2 ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ 0.382 fibo level อีกด้วย
เมื่อขึ้นไป 8.1 คิดว่าเป็นเพียงขา D ของ 3 เหลี่ยม และอาจจะกลับลงมาบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่ง ก่อนไปต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ