UNRPP

KBANK มีสัญญาณกลับตัวแถว 100

เพิ่มขึ้น
SET:KBANK   KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ที่ 1H หลังจากแทงทะลุ 50% fib ลงมา ตอนนี้ไม่ทำ oversold แล้ว เป็นไปได้ว่าเป็นสัญญาณกลับตัว

งบก็ออกมาดี มีกำไรมากกว่า 360% แต่ไม่ขึ้น คงเป็นเพราะอารมณ์ของตลาด
ปัจจัยด้าน MACRO คือมีโอกาสสูงที่อนาคตดอกเบี้ยจะปรับขึ้น หากเป็นจริง เวลานี้ควรทยอยสะสม

แต่เนื่องจากสถานการณ์ขณะนี้ เชื่อว่าน่าจะ sideway ออกข้างมากกว่า

หากทะลุขึ้นมา 105 อาจจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มเล็กๆ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ