UNRPP

KTC - เตรียมไปต่อ

เพิ่มขึ้น
SET:KTC   KRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
ตอนนี้เชื่อว่า KTC ได้จบเวฟ 4 แล้ว ที่ 0.382 fibo level
หากไม่หลุด 57 บาท เชื่อว่าจะพุ่งขึ้นต่อไปจบที่โซนกรอบสีเหลือง ซึ่งเป็น fibonacci level confluence zone

เป็นเทรดที่มี Risk:Reward ratio = 10 เท่า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ