UNRPP

Beauty - น้องสวยครับ ... ไปได้แล้ว!

เพิ่มขึ้น
SET:BEAUTY   BEAUTY COMMUNITY PUBLIC CO LTD
ตอนนี้ Beauty มีสัญญาณกลับตัวหลังทะลุ Fibo 50% ลงมา

มองด้าน elliott wave
คิดว่าลักษณะเหมือน Flat
ถ้ายังงั้น คาดว่าแถว 1.40 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้ว

ถ้ามุมมองนี้ถูกต้อง คาดว่าอีกไม่นานคงเห็น 3 บาท กว่า

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ