APOLLO SILVER CORPAPOLLO SILVER CORPAPOLLO SILVER CORP

APOLLO SILVER CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

APGO พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง APOLLO SILVER CORP กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

APGO กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q1 24 คือ -586.71 k CAD สำหรับ 2023 แล้ว APGO กระแสเงินสดอิสระคือ -5.69 M CAD และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ -5.68 M CAD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี