APOLLO SILVER CORPAPOLLO SILVER CORPAPOLLO SILVER CORP

APOLLO SILVER CORP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

APGO พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ APOLLO SILVER CORP

สินทรัพย์รวมของ APGO สำหรับ Q1 24 คือ 3.28 M CAD, 15.97% น้อยกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 6.68% ใน Q1 24 เป็น 389.95 k CAD

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CAD
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี