GOLDEN MINERALS COGOLDEN MINERALS COGOLDEN MINERALS CO

GOLDEN MINERALS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AUMN พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ GOLDEN MINERALS CO

สินทรัพย์รวมของ AUMN สำหรับ Q4 23 คือ 1.59 B CAD ซึ่งมากกว่า 9406.44% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 11807.62% ใน Q4 23 เป็น 1.58 B CAD

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: CAD
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี