GOLDEN MINERALS COGOLDEN MINERALS COGOLDEN MINERALS CO

GOLDEN MINERALS CO

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

AUMN พื้นฐาน

GOLDEN MINERALS CO earnings per share and revenue

AUMN earnings per share for the last quarter are 0.01 CAD whereas the estimation was -0.33 CAD which accounts for 104.00% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 397.61 k CAD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 2.65 M CAD ก็ตาม Also watch annual changes over time to get a bigger picture of AUMN earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ