3985 พื้นฐาน

TEMONA INC สรุปรายได้

รายได้ TEMONA INC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 2.25B JPY ซึ่งส่วนใหญ่ 603.94M JPY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ EC Support -Subscribe Store, ปีก่อนนำ 704.88M JPY. Japan มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี TEMONA INC 2.25B JPY, และปีก่อนนั้น 2.41B JPY.

จากซอร์ส
จากประเทศ