OLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OLT พื้นฐาน

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย OLT คือ 4.61 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 13.61 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 237.00 คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย