OLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OLT พื้นฐาน

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP สรุปรายได้

รายได้ OLAV THON EIENDOMSSELSKAP สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 4.30 B NOK ซึ่งส่วนใหญ่ 3.42 B NOK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Real Estate. นอร์เวย์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี OLAV THON EIENDOMSSELSKAP 3.37 B NOK, และปีก่อนนั้น 2.92 B NOK.

จากซอร์ส
จากประเทศ