OLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAPOLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OLT พื้นฐาน

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP earnings per share and revenue

OLT earnings per share for the last quarter are 4.46 NOK whereas the estimation was 5.05 NOK which accounts for -11.68% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 1.28 B NOK แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 1.18 B NOK ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 5.81 NOK, and revenue is expected to reach 1.09 B NOK. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of OLT earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ