MELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANK

MELHUS SPAREBANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MELG พื้นฐาน

MELHUS SPAREBANK งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ MELG สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 178.56 M NOK และเพิ่มขึ้น 0.36% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 8.24 M NOK

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM