MELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANK

MELHUS SPAREBANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MELG พื้นฐาน

MELHUS SPAREBANK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

MELG มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 12.50 NOK % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 8.22%