MELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANK

MELHUS SPAREBANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MELG พื้นฐาน

MELHUS SPAREBANK สรุปรายได้

รายได้ MELHUS SPAREBANK สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 300.70 M NOK ซึ่งส่วนใหญ่ 239.31 M NOK มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Private Market, ปีก่อนนำ 87.94 M NOK. นอร์เวย์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี MELHUS SPAREBANK 342.32 M NOK, และปีก่อนนั้น 254.47 M NOK.

จากซอร์ส
จากประเทศ