MELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANKMELHUS SPAREBANK

MELHUS SPAREBANK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

MELG พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ MELHUS SPAREBANK

สินทรัพย์รวมของ MELG สำหรับ Q1 24 คือ 11.11 B NOK ซึ่งมากกว่า 0.26% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 0.43% ใน Q1 24 เป็น 9.75 B NOK

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: NOK
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี