Johnson & Johnson JNJ

JNJNYSE
JNJ
Johnson & JohnsonNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
การประเมินค่า
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์รวม, FQ
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์, 12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น,12 เดือนล่าสุด
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน, 12 เดือนล่าสุด
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว, ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, ปีงบประมาณ
เงินปันผลประจำปีที่คาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี, 12 เดือนล่าสุด
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: Health Technology
อุตสาหกรรม: Pharmaceuticals: Major
Johnson & Johnson เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการขายผลิตภัณฑ์ในด้านการดูแลสุขภาพ ดำเนินการผ่านส่วนต่างๆ ต่อไปนี้: สุขภาพผู้บริโภค ยา และอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มสุขภาพผู้บริโภคประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการดูแลทารก การดูแลช่องปาก ความงาม ยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ สุขภาพของผู้หญิง และตลาดการดูแลบาดแผล กลุ่มเภสัชกรรมมุ่งเน้นไปที่ด้านการรักษา เช่น ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ ประสาทวิทยามะเร็งวิทยา ความดันโลหิตสูงในปอด และโรคหลอดเลือดหัวใจและเมตาบอลิซึม กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแผนกศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรม ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบประสาท และสุขภาพตา บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยโรเบิร์ต วูด จอห์นสันที่ 1, เจมส์ วูด จอห์นสัน และเอ็ดเวิร์ด มี้ด จอห์นสัน ซีเนียร์ ในปี พ.ศ. 2429 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองนิวบรันสวิก รัฐนิวเจอร์ซี