Johnson & Johnson

JNJ NYSE
JNJ
Johnson & Johnson NYSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

JNJ financial statements

สรุปทางการเงินของ Johnson & Johnson พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ JNJ คือ 434.036B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 6.79 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.57% และ P/E คือ 24.64 วันที่ของรายได้ Johnson & Johnson ถัดไปคือ 25 มกราคม ค่าประมาณคือ 2.12 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด