Johnson & Johnson

JNJNYSE
JNJ
Johnson & JohnsonNYSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

JNJ พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Johnson & Johnson พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ JNJ คือ 427.259B USD วันที่ของรายได้ Johnson & Johnson ถัดไปคือ 18 เมษายน ค่าประมาณคือ 2.52 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้