HumanGraphy

JNJ : ราคาปิดสิ้นปีทำ All time high

เพิ่มขึ้น
NYSE:JNJ   Johnson & Johnson
JNJ ราคาขึ้นทำ All Time High ทดสอบแนวต้านครั้งแรก แต่ Momentum ในการขึ้นมีกำลังยังไม่ชัดเจนจึงยังสรุปเป็น Uptrend หรือ Impulse wave ไม่ได้ อาจเป็นการเทสแนวต้านครั้งแรก
การขึ้นครั้งนี้ถูกคลุมด้วยกรอบการขึ้นเทรนไลน์สีชมพู หากหลุดเทรนชมพูคือการเทสแนวต้านล้มเหลว จะสรุปเป็น Wave X ถ้าไม่หลุดและยกขึ้นอย่างรุ่นแรง จะมีโอกาสขึ้นเป็น Impulse ครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ