STATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIA

STATE BK OF INDIA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SBIN พื้นฐาน

STATE BK OF INDIA งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ SBIN สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 1.65 T INR และเพิ่มขึ้น 7.74% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q4 23 คือ 213.84 B INR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM