STATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIA

STATE BK OF INDIA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SBIN พื้นฐาน

STATE BK OF INDIA ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

SBIN มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 13.70 INR % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.36%