STATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIASTATE BK OF INDIA

STATE BK OF INDIA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SBIN พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ STATE BK OF INDIA

สินทรัพย์รวมของ SBIN สำหรับ Q4 23 คือ 67.34 T INR ซึ่งมากกว่า 3.71% มากกว่า Q3 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 3.81% ใน Q4 23 เป็น 63.03 T INR

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: INR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี