Netflix, Inc NFLX

NFLX NASDAQ
NFLX
Netflix, Inc NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NFLX ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
บริษัท Netflix คือ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต บรัษัทดำเนินงานผ่าน 3 ส่วน สตรีมมิ่งในประเทศ สตรีมมิ่งต่างประเทศ และ DVD ในประเทศ ในส่วนของสตรีมมิ่งในประเทศประกอบด้วยบริการให้ข้อมูลเนื้อหาแก่สมาชิกภายในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของสตรีมมิ่งต่างประเทศประกอบด้วยบริการให้ข้อมูลเนื้อหาแก่สมาชิกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วน DVD ในประเทศประกอบด้วยบริการต่างๆ เช่น DVD ทางไปรษณีย์ โดยสมาชิกของบริษัทสามารถรับชมซีรีย์ สารคดี ภาพยนต์ รายการและภาพยนต์ทางทีวีต่างๆ โดยตรง ผ่านจอ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือต่างๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บริษัทได้ให้บริการสตรีมมิ่งทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สมาชิกของบริษัทสามารถได้รับ DVD ส่งตรงถึงบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 บริษัทมีสมาชิกอยู่ในกว่า 190 ประเทศ