NASDAQ:NFLX   Netflix, Inc
รูปแบบกราฟตอนนี้คือลง พักตัวและเลือกทางขึ้น
แต่ก่อนขึ้นจะย่อตัวลงมาก่อนเสมอจุดที่เราจะได้ราคา
คือจุดที่ราคาย่อลงมาหารับสำคัญ
ราคาที่ดีที่สุด รอย่อตัวที่รับสำคัญค่อยBUY
จุดtpแรกจะอยู่ที่ต้านปัจจุบัน ถือไหวก็รอ
ไปtpต้านสำคัญ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ