Netflix, Inc

NFLX NASDAQ
NFLX
Netflix, Inc NASDAQ
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NFLX financial statements

สรุปทางการเงินของ Netflix, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NFLX คือ 232.856B USD วันที่ของรายได้ Netflix, Inc ถัดไปคือ 20 มกราคม ค่าประมาณคือ 0.83 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด