Global Water Resources, Inc.Global Water Resources, Inc.Global Water Resources, Inc.

Global Water Resources, Inc.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

GWRS พื้นฐาน

Global Water Resources, Inc. สรุปรายได้

รายได้ Global Water Resources, Inc. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 53.03 M USD ซึ่งส่วนใหญ่ 25.38 M USD มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Wastewater and Recycled Water Services, ปีก่อนนำ 23.84 M USD. สหรัฐอเมริกา มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี Global Water Resources, Inc. 53.03 M USD, และปีก่อนนั้น 44.73 M USD.

จากซอร์ส
จากประเทศ