ALLIANZALLIANZALLIANZ

ALLIANZ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1ALV พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ALLIANZ

สินทรัพย์รวมของ 1ALV สำหรับ Q1 24 คือ 978.53 B EUR ซึ่งมากกว่า 2.09% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2.26% ใน Q1 24 เป็น 919.93 B EUR

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EUR
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี