ALLIANZALLIANZALLIANZ

ALLIANZ

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

1ALV พื้นฐาน

ALLIANZ earnings per share and revenue

1ALV earnings per share for the last quarter are 6.42 EUR whereas the estimation was 5.72 EUR which accounts for 12.22% surprise. รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 48.40 B EUR แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 16.98 B EUR ก็ตาม Estimated earnings per share for the next quarter are 6.08 EUR, and revenue is expected to reach 16.98 B EUR. Also watch annual changes over time to get a bigger picture of 1ALV earnings per share and revenue dynamics.

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ