NH TMCP PHUONG DONGNH TMCP PHUONG DONGNH TMCP PHUONG DONG

NH TMCP PHUONG DONG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OCB พื้นฐาน

NH TMCP PHUONG DONG สรุปรายได้

รายได้ NH TMCP PHUONG DONG สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 9.29 T VND ซึ่งส่วนใหญ่ 8.94 T VND มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Banking and Related Activities, ปีก่อนนำ 8.53 T VND. เวียดนาม มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี NH TMCP PHUONG DONG 8.94 T VND, และปีก่อนนั้น 8.53 T VND.

จากซอร์ส
จากประเทศ