NH TMCP PHUONG DONGNH TMCP PHUONG DONGNH TMCP PHUONG DONG

NH TMCP PHUONG DONG

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OCB พื้นฐาน

NH TMCP PHUONG DONG งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ OCB สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 5.30 T VND และลดลง 32.94% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 953.59 B VND

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: VND
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM