IDICO CORPORATION - JSCIDICO CORPORATION - JSCIDICO CORPORATION - JSC

IDICO CORPORATION - JSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IDC พื้นฐาน

IDICO CORPORATION - JSC สรุปรายได้

รายได้ IDICO CORPORATION - JSC สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 7.24 T VND ซึ่งส่วนใหญ่ 3.30 T VND มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Industrial Park, ปีก่อนนำ 3.32 T VND. เวียดนาม มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี IDICO CORPORATION - JSC 7.24 T VND, และปีก่อนนั้น 7.49 T VND.

จากซอร์ส
จากประเทศ