IDICO CORPORATION - JSCIDICO CORPORATION - JSCIDICO CORPORATION - JSC

IDICO CORPORATION - JSC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

IDC พื้นฐาน

IDICO CORPORATION - JSC ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 2500.00 VND % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 9.69%