SYNEKTIKSYNEKTIKSYNEKTIK

SYNEKTIK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SNT พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ SYNEKTIK

สินทรัพย์รวมของ SNT สำหรับ Q1 24 คือ 397.57 M PLN ซึ่งมากกว่า 33.72% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 44.45% ใน Q1 24 เป็น 210.95 M PLN

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: PLN
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี