SYNEKTIKSYNEKTIKSYNEKTIK

SYNEKTIK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

SNT พื้นฐาน

SYNEKTIK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

มีการจ่ายเงินปันผลSNT ทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 3.03 PLN % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 2.47%