SYNEKTIKSYNEKTIKSYNEKTIK

SYNEKTIK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

SNT พื้นฐาน

SYNEKTIK สรุปรายได้

รายได้ SYNEKTIK สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 459.38 M PLN ซึ่งส่วนใหญ่ 410.40 M PLN มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Equipment Diagnostic and Information Technology, ปีก่อนนำ 137.99 M PLN. โปแลนด์ มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี SYNEKTIK 286.99 M PLN, และปีก่อนนั้น 135.88 M PLN.

จากซอร์ส
จากประเทศ