OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIESOBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

OLFI พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ OBOUR LAND FOR FOOD INDUSTRIES

สินทรัพย์รวมของ OLFI สำหรับ Q3 23 คือ 2.24 B EGP, 5.84% น้อยกว่า Q1 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมลดลง 20.58% ใน Q3 23 เป็น 1.28 B EGP

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: EGP
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q3 '23
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี