YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.

YAPI VE KREDI BANK.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

YKBNK พื้นฐาน

YAPI VE KREDI BANK. สรุปรายได้

รายได้ YAPI VE KREDI BANK. สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 134.71 B TRY ซึ่งส่วนใหญ่ 58.50 B TRY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Retail Banking, ปีก่อนนำ 20.94 B TRY. ตุรกี มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี YAPI VE KREDI BANK. 153.50 B TRY, และปีก่อนนั้น 107.53 B TRY.

จากซอร์ส
จากประเทศ