YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.

YAPI VE KREDI BANK.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

YKBNK พื้นฐาน

YAPI VE KREDI BANK. งบการเงิน, รวมไปถึงราย, ค่าใช้จ่าย, กำไร และขาดทุน

รายได้รวมของ YKBNK สำหรับไตรมาสที่แล้วคือ 121.23 B TRY และเพิ่มขึ้น 16.58% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้สุทธิของ Q1 24 คือ 10.30 B TRY

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
รายรับทั้งหมด
รายได้จากการดำเนินงาน
รายได้ก่อนหักภาษี
รายได้สุทธิ
สกุลเงิน: TRY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM