YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.YAPI VE KREDI BANK.

YAPI VE KREDI BANK.

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

YKBNK พื้นฐาน

YAPI VE KREDI BANK. กำไรสุทธิต่อหุ้นและรายได้

กำไรต่อหุ้นของ YKBNK สำหรับไตรมาสที่ผ่านมาคือ 1.22 TRY ในขณะที่ค่าประมาณการคือ 1.72 TRY ซึ่งคิดเป็น -28.95% จากที่คาดหมาย รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 41.14 B TRY แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 42.01 B TRY ก็ตาม ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสหน้าคือ 1.69 TRY และรายได้ถูกคาดว่าจะขึ้นไปถึง 45.68 B TRY ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้นของ YKBNK สำหรับกำไรต่อหุ้นและการเปลี่ยนแปลงของรายได้

วันรายงานครั้งหน้า
ระยะเวลาของรายงาน
ประมาณการ EPS
ประมาณการรายได้
อีพีเอส
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0.00‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ