ISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIK

ISKENDERUN DEMIR CELIK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ISDMR พื้นฐาน

ฐานะการเงินปัจจุบันของ ISKENDERUN DEMIR CELIK

สินทรัพย์รวมของ ISDMR สำหรับ Q1 24 คือ 153.08 B TRY ซึ่งมากกว่า 12.28% มากกว่า Q4 23 ก่อนหน้า และหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 10.59% ใน Q1 24 เป็น 55.67 B TRY

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
สินทรัพย์ทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
สกุลเงิน: TRY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
สินทรัพย์ทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี
หนี้สินทั้งหมดการเติบโตแบบปีต่อปี