ISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIK

ISKENDERUN DEMIR CELIK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ISDMR พื้นฐาน

ISKENDERUN DEMIR CELIK สถิติและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนราคาต่อการขาย ISDMR คือ 1.04 บริษัทมีอัตราส่วนมูลค่าองค์กรต่อ EBITDA เท่ากับ 10.52 ในช่วง 2023 พวกเขาจ้างงาน 4.53 k คน

สถิติ
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
อัตราส่วนราคาต่อรายได้
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสดต่อหุ้น
สกุลเงิน: TRY
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
ปัจจุบัน
สถิติสำคัญ
อัตราส่วนการประเมินค่า
อัตราส่วนการทำกำไร
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนการละลาย