ISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIK

ISKENDERUN DEMIR CELIK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ISDMR พื้นฐาน

ISKENDERUN DEMIR CELIK สรุปรายได้

รายได้ ISKENDERUN DEMIR CELIK สำหรับปีที่แล้วมีจำนวน 99.31 B TRY ซึ่งส่วนใหญ่ 88.61 B TRY มาจากแหล่งที่มาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขณะนี้ Flat and Long Iron and Steel Products, ปีก่อนนำ 62.01 B TRY. ตุรกี มีส่วนร่วมมากที่สุดในตัวเลขรายได้ โดยปีที่แล้วมี ISKENDERUN DEMIR CELIK 78.72 B TRY, และปีก่อนนั้น 52.70 B TRY.

จากซอร์ส
จากประเทศ