ISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIKISKENDERUN DEMIR CELIK

ISKENDERUN DEMIR CELIK

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

ISDMR พื้นฐาน

ISKENDERUN DEMIR CELIK ภาพรวมการจ่ายเงินปันผล

ISDMR มีการจ่ายเงินปันผลทุกปี เงินปันผลต่อหุ้นครั้งสุดท้ายคือ 0.50 TRY % เงินปันผล (12 เดือนล่าสุด) ณ วันนี้ คือ 1.27%