บริษัทในศรีลังกา ที่มีพนักงานมากที่สุด

ด้านล่างคือ บริษัทในศรีลังกา ที่มีจำนวนพนักงานมากที่สุด โดยจัดเรียงตามจำนวนพนักงาน บริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตหรือมีสถานะที่มั่นคงในตลาด ดังนั้นวิเคราะห์รายละเอียดเพื่อหาการลงทุนที่เชื่อมั่นได้
สัญลักษณ์
ลูกจ้าง
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
31.483K80.7 LKR−0.37%7200.0061.5B LKR15.215.30 LKR−82.94%6.52%การผลิตของผู้ผลิต
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC
22.25K186.00 LKR−0.53%1750.00260.957B LKR35.865.19 LKR−72.12%0.80%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
MELS.N0000MELSTACORP PLC
21.132K88.5 LKR+0.57%162.309K1.50102.555B LKR11.537.67 LKR−60.31%9.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC
18.208K28.0 LKR−0.36%2450.0017.001B LKR5.664.94 LKR−63.32%9.15%การผลิตของผู้ผลิต
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC
14.964K390.25 LKR−3.16%10.0240.826B LKR9.5340.96 LKR+4.67%0.45%การผลิตของผู้ผลิต
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC
14.964K241.00 LKR−5.49%990.3349.244B LKR7.2333.32 LKR−58.62%0.84%บริการการกระจายสินค้า
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC
13.033K123.75 LKR+3.99%790.0148.212B LKR−0.31 LKR−100.81%3.37%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC
12.174K42.7 LKR−1.61%134.966K0.5149.315B LKR4.958.63 LKR+1.37%2.31%บริการการกระจายสินค้า
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
11.033K349.75 LKR−0.07%6780.1390.123B LKR17.5519.92 LKR−8.15%3.72%การค้าปลีก
ปานกลาง
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC
7.764K73.5 LKR+2.08%1620.014.882B LKR4.9814.75 LKR−62.97%8.01%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
7.568K49.8 LKR+0.81%5.27K0.0244.004B LKR20.962.38 LKR−33.38%2.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MASK.N0000MASKELIYA PLANTATIONS PLC
6.75K33.0 LKR0.00%4.532K0.371.78B LKR5.855.64 LKR−72.01%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KOTA.N0000KOTAGALA PLANTATIONS PLC
5.456K5.9 LKR0.00%51.015K0.281.997B LKR5.940.99 LKR−43.28%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
5.38K75.0 LKR+0.67%2150.0044.75B LKR8.019.36 LKR+30.64%3.13%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
5.329K25.7 LKR−2.28%1.461K0.636.106B LKR6.384.03 LKR−56.21%5.81%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC
5.098K4.0 LKR0.00%4.5K0.00135.625B LKR6.300.63 LKR−22.07%0.00%การเงิน
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
4.825K110.50 LKR+1.84%10.005.154B LKR2.7340.43 LKR−4.34%26.59%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
4.628K92.0 LKR−0.54%4.519K0.366.762B LKR4.9118.73 LKR−36.20%20.47%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC
4.619K30.7 LKR0.00%2.025K0.0034.234B LKR4.656.60 LKR−20.15%9.39%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
KAHA.N0000KAHAWATTE PLANTATIONS PLC
4.553K15.0 LKR0.00%27.868K7.071.491B LKR−8.06 LKR−242.69%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC
4.476K117.00 LKR0.00%10.002.875B LKR−9.16 LKR−116.20%6.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
EXPO.N0000EXPOLANKA HOLDINGS PLC
3.724K149.75 LKR+1.18%58.357K0.10285.418B LKR−6.93 LKR−121.36%2.38%ระบบขนส่ง
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC
3.666K340.00 LKR0.00%300.038.028B LKR3.7989.79 LKR−21.79%7.10%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HOPL.N0000HORANA PLANTATIONS PLC
3.634K37.3 LKR−1.84%10.832K1.48952.5M LKR6.395.84 LKR−1.51%5.91%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
3.562K62.2 LKR+0.32%1610.0034.629B LKR3.5917.32 LKR+18.53%8.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC
3.212K37.2 LKR+0.54%29.8K0.1726.519B LKR37.041.00 LKR−74.30%2.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC
3.088K41.0 LKR0.00%1.7K0.0016.869B LKR7.165.72 LKR+23.87%6.53%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UDPL.N0000UDAPUSSELLAWA PLANTATIONS PLC
3.08K77.8 LKR−0.13%1.571K0.381.494B LKR2.9426.43 LKR−49.74%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC
3K50.2 LKR+0.40%35.138K8.533.593B LKR−131.69 LKR−1396.37%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC
2.995K10.1 LKR−0.98%1.055K0.0021.975B LKR5.531.83 LKR−2.96%6.50%การเงิน
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC
2.989K63.0 LKR−1.41%5850.0120.85B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC
2.986K13.1 LKR−2.96%57.779K0.1915.213B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%การค้าปลีก
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
2.481K102.50 LKR+1.49%65.896K0.4632.698B LKR2.8735.76 LKR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC
2.309K18.6 LKR0.00%100.0026.211B LKR−0.79 LKR−1950.90%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
NHL.N0000NAWALOKA HOSPITALS PLC
2.301K4.0 LKR0.00%1500.005.779B LKR−0.32 LKR+31.43%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
2.259K51.7 LKR0.00%1.901K0.0114.469B LKR4.6311.16 LKR−45.92%13.58%การผลิตของผู้ผลิต
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC
2.173K36.0 LKR+2.86%17.961K3.4912.455B LKR5.476.58 LKR+456.12%4.87%บริการเชิงพาณิชย์
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC
2.109K62.1 LKR−1.43%52.652K1.8622.071B LKR2.3826.10 LKR+30.20%3.97%การผลิตของผู้ผลิต
CHL.N0000CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS)
2.032K115.00 LKR0.00%1250.333.979B LKR15.697.33 LKR−64.99%2.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
HAYC.N0000HAYCARB PLC
1.88K72.0 LKR0.00%38.914K0.3921.452B LKR5.8012.42 LKR−45.12%8.31%การผลิตของผู้ผลิต
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
1.751K19.8 LKR+1.02%3000.0019.6B LKR2.527.85 LKR+227.12%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC
1.737K525.00 LKR+1.94%170.014.763B LKR9.7453.92 LKR1.94%การค้าปลีก
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC
1.683K200.00 LKR−1.48%30.0012.787B LKR9.3221.45 LKR−37.93%2.50%การเงิน
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC
1.66K54.5 LKR0.00%3K0.0227.009B LKR6.678.17 LKR+25.78%3.92%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
ACL.N0000ACL CABLES PLC
1.641K77.5 LKR−0.51%1.1K0.0018.088B LKR6.1012.70 LKR−59.49%1.66%การผลิตของผู้ผลิต
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
1.626K77.9 LKR+2.50%180.0015.736B LKR8.069.67 LKR−42.01%15.50%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
1.582K104.00 LKR−0.95%10.0023.759B LKR3.0034.70 LKR+19.94%4.07%การเงิน
DPL.N0000DANKOTUWA PORCELAIN PLC
1.5K20.9 LKR0.00%5.6K0.353.397B LKR9.862.12 LKR−51.88%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC
1.469K18.7 LKR+3.89%137.42K0.538.01B LKR4.474.19 LKR0.00%การเงิน
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
1.411K85.0 LKR−3.19%3.789K0.632.911B LKR3.5224.12 LKR−9.89%5.79%การเงิน
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
1.39K60.0 LKR+3.45%294.759K5.1325.681B LKR150000.000.00 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC
1.381K30.0 LKR−3.23%45.669K2.915.029B LKR9.573.13 LKR0.00%การเงิน
RHL.N0000RENUKA HOLDINGS LIMITED
1.381K12.4 LKR+3.33%3980.102.257B LKR−0.80 LKR−129.13%0.00%อื่นๆ
COCO.N0000RENUKA FOODS PLC
1.368K15.9 LKR+1.27%2.781K0.941.95B LKR−5.16 LKR−174.82%2.57%การผลิตของผู้ผลิต
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
1.22K36.0 LKR−0.28%1.957K0.028.476B LKR4.478.06 LKR+17.75%2.78%การเงิน
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC
1.185K165.25 LKR−0.75%4.189K0.552.922B LKR48.103.44 LKR−93.14%4.40%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
1.167K47.5 LKR0.00%1800.0019.641B LKR8.115.85 LKR+18.88%2.88%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
HUNT.N0000HUNTERS & COMPANY PLC
986601.00 LKR−3.84%70.253.014B LKR25.7923.31 LKR−82.98%0.85%การเงิน
BPPL.N0000B P P L HOLDINGS LIMITED
94820.9 LKR+3.98%1.212K0.016.137B LKR0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
93826.5 LKR0.00%558.923K0.83121.9B LKR8.063.29 LKR−5.04%16.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
ABL.N0000AMANA BANK PLC
8862.2 LKR−4.35%550.0012.125B LKR4.840.45 LKR0.00%การเงิน
ODEL.N0000ODEL PLC
83511.9 LKR−0.83%5.125K3.183.266B LKR−10.76 LKR−37.19%0.00%การค้าปลีก
SFCL.N0000SENKADAGALA FINANCE PLC
835382.00 LKR−4.26%80.1332.765B LKR46.278.26 LKR−14.98%0.17%การเงิน
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
79849.0 LKR+4.26%825.573K2.9326.518B LKR8.705.63 LKR+54.63%0.00%การเงิน
RAL.N0000RENUKA AGRI FOODS LIMITED
7623.8 LKR0.00%1000.002.168B LKR−1.05 LKR−175.44%5.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC
75111.3 LKR+2.73%7150.042.243B LKR5.382.10 LKR−10.56%7.21%การเงิน
TILE.N0000LANKA TILES PLC
74450.9 LKR−1.55%43.537K0.1913.899B LKR4.3111.81 LKR−23.78%14.50%การผลิตของผู้ผลิต
CARE.N0000PRINTCARE PLC
74443.1 LKR+0.23%4.071K0.583.697B LKR12.993.32 LKR−88.05%12.79%บริการเชิงพาณิชย์
ALUM.N0000ALUMEX PLC
7358.7 LKR+1.16%3500.005.208B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
72423.9 LKR0.00%2K0.009.52B LKR4.854.92 LKR+96.58%3.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
SERV.N0000THE KINGSBURY PLC
72010.6 LKR−3.64%500.005.324B LKR41.680.25 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
JETS.N0000JETWING SYMPHONY LIMITED
7008.9 LKR−1.11%1.353K0.095.42B LKR34.680.26 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
CONN.N0000AMAYA LEISURE PLC
69919.6 LKR−1.51%9.496K0.502.149B LKR−3.86 LKR+55.92%0.00%บริการผู้บริโภค
ABAN.N0000ABANS ELECTRICALS PLC
655160.00 LKR+4.58%2670.35776.805M LKR2.2770.50 LKR+285.72%3.29%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC
6431010.00 LKR+2.64%370.0320.406B LKR108.259.33 LKR−98.15%5.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC
643317.00 LKR+0.79%2760.02149.926B LKR4.9464.21 LKR−51.97%0.00%การเงิน
HARI.N0000HARISCHANDRA MILLS PLC
6294000.00 LKR0.00%30.167.678B LKR26.93148.54 LKR+231.33%1.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC
62021.5 LKR+2.38%100.004.2B LKR7.512.86 LKR−20.78%11.90%การเงิน
TRAN.N0000TRANS ASIA HOTELS PLC
60139.9 LKR−0.25%3150.578B LKR28.961.38 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC
59796.9 LKR+0.94%1000.0120.433B LKR4.0124.15 LKR−67.74%0.00%บริการการกระจายสินค้า
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL
58830.5 LKR0.00%12.892K4.721.974B LKR1.3522.51 LKR0.00%การเงิน
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC
58792.0 LKR+3.37%1270.023.167B LKR9.879.32 LKR−69.27%13.64%การผลิตของผู้ผลิต
KFP.N0000KEELLS FOOD PRODUCTS PLC
543138.00 LKR+2.22%10.003.449B LKR−10.55 LKR−219.47%1.48%บริการการกระจายสินค้า
SINH.N0000SINGHE HOSPITALS LIMITED
5172.3 LKR0.00%8.4K0.55991.992M LKR−0.06 LKR−217.12%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SIL.N0000SAMSON INTERNATIONAL PLC
507136.00 LKR−0.18%580.67575.657M LKR−38.03 LKR−201.27%1.47%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC
50412.8 LKR−1.54%44.047K0.545.253B LKR15.860.81 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC
503438.00 LKR+0.69%1150.124.856B LKR−6.91 LKR−103.79%14.48%การผลิตของผู้ผลิต
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC
496268.00 LKR+0.37%350.015.455B LKR2.7896.38 LKR−31.32%2.60%การผลิตของผู้ผลิต
BFN.N0000ORIENT FINANCE PLC
4877.5 LKR−1.32%97.42K2.441.604B LKR19.730.38 LKR+2.87%0.00%การเงิน
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC
48116.8 LKR0.00%250.008.514B LKR61.670.27 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC
48112.6 LKR0.00%14.222K4.291.565B LKR7.831.61 LKR−2.61%0.00%การเงิน
SDF.N0000SARVODAYA DEVELOPMENT FINANCE PLC
45312.4 LKR0.00%2150.021.825B LKR8.101.53 LKR−3.76%6.15%การเงิน
CRL.N0000SOFTLOGIC FINANCE PLC
4306.0 LKR+5.26%10.003.473B LKR−3.76 LKR+1.59%0.00%การเงิน
TSML.N0000TEA SMALLHOLDER FACTORIES PLC
41142.9 LKR−0.23%1760.151.26B LKR−1.37 LKR−42.43%15.88%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CHOT.N0000CEYLON HOTELS CORPORATION PLC
39819.0 LKR0.00%5.225K0.253.277B LKR−1.82 LKR−304.49%0.00%บริการผู้บริโภค
NEH.N0000THE NUWARA ELIYA HOTELS COMPANY PLC
3961600.00 LKR0.00%10.053.498B LKR26.5260.33 LKR+288.17%0.00%บริการผู้บริโภค
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED
39114.4 LKR+2.86%1000.007.146B LKR8.251.75 LKR−40.02%6.71%การเงิน
HEXP.N0000HAYLEYS EXPORTS PLC
38449.1 LKR−0.81%2.036K0.811.186B LKR8.885.53 LKR−49.11%7.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC
37116.8 LKR+1.20%250.002.286B LKR−3.75 LKR−1111.60%7.78%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
3481250.00 LKR−0.40%260.2127.285B LKR7.23172.91 LKR+1.69%6.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร