บริษัทในศรีลังกา with the most cash on hand

ปริมาณเงินสดรวมที่ธุรกิจสามารถใช้จ่ายได้อาจถือเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ บริษัทในศรีลังกา ที่มีเงินสดในมือมากที่สุดจะถูกรวบรวมไว้ด้านล่างพร้อมสถิติที่สำคัญทั้งหมด
สัญลักษณ์
เงินสดในมือ
ไตรมาสบัญชี
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
หมวดธุรกิจ
Analyst Rating
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC130.126 B LKR424.00 LKR−0.53%68.016 K0.52201.96 B LKR6.6064.21 LKR−51.97%0.00%การเงิน
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC101.506 B LKR204.00 LKR0.00%116.312 K0.28283.166 B LKR39.335.19 LKR−72.12%0.74%การค้าปลีก
มีแรงซื้อ
HAYL.N0000HAYLEYS PLC59.764 B LKR80.3 LKR−1.71%219.565 K0.6060.9 B LKR15.145.30 LKR−82.94%6.59%การผลิตของผู้ผลิต
MELS.N0000MELSTACORP PLC51.897 B LKR89.9 LKR+0.45%12.02 K0.08104.303 B LKR11.727.67 LKR−60.31%10.03%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC50.43 B LKR390.00 LKR−1.14%120.2040.29 B LKR9.5240.96 LKR+4.67%0.46%การผลิตของผู้ผลิต
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC50.383 B LKR250.00 LKR−3.75%12 K6.0449.293 B LKR7.5033.32 LKR−58.62%0.84%บริการการกระจายสินค้า
LIOC.N0000LANKA IOC PLC45.206 B LKR124.50 LKR−2.35%252.177 K0.3767.623 B LKR3.15%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC43.083 B LKR11.9 LKR+0.85%1.181 M0.5097.322 B LKR4.872.44 LKR0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC26.099 B LKR246.00 LKR+2.50%150.0051.409 B LKR12.1720.22 LKR+38.97%3.72%บริการผู้บริโภค
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC25.532 B LKR365.00 LKR+1.39%1.965 K4.7192.764 B LKR16.0222.78 LKR+7.17%3.61%การค้าปลีก
ปานกลาง
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC24.538 B LKR1246.00 LKR+1.55%6.27 K0.85228.488 B LKR8.44147.63 LKR+35.07%10.56%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC18.826 B LKR11.1 LKR0.00%454.867 K0.3224.129 B LKR6.081.83 LKR−2.96%5.92%การเงิน
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC17.74 B LKR130.00 LKR+1.36%1360.0252.272 B LKR−0.31 LKR−100.81%3.11%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC16.845 B LKR6.3 LKR+1.61%27.048 M3.65201.783 B LKR9.920.63 LKR−22.07%0.00%การเงิน
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC13.913 B LKR81.7 LKR−2.04%96.926 K0.1849.583 B LKR8.739.36 LKR+30.64%2.83%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC13.835 B LKR52.3 LKR−1.88%159.751 K0.3260.476 B LKR6.068.63 LKR+1.37%1.88%บริการการกระจายสินค้า
SLTL.N0000SRI LANKA TELECOM PLC12.494 B LKR90.0 LKR+2.04%46.927 K0.69159.189 B LKR−2.18 LKR−182.76%0.28%การสื่อสาร
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC12.141 B LKR109.00 LKR−0.91%19.974 K0.6823.176 B LKR4.5124.15 LKR−67.74%0.00%บริการการกระจายสินค้า
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC11.68 B LKR20.2 LKR−0.98%14.075 K0.0840.701 B LKR64.090.32 LKR−91.20%6.00%การผลิตของผู้ผลิต
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC11.675 B LKR94.0 LKR0.00%3650.028.253 B LKR2.6335.67 LKR2.34%อื่นๆ
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC11.504 B LKR1550.00 LKR+9.93%40.0632.532 B LKR8.96172.91 LKR+1.69%5.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC11.386 B LKR1050.00 LKR0.00%1160.0881.82 B LKR11.1094.63 LKR+5.31%5.80%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC11.145 B LKR16.6 LKR0.00%344.543 K0.5319.616 B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%การค้าปลีก
AACL.N0000ACL CABLES PLC10.191 B LKR82.5 LKR−0.96%172.576 K1.2019.813 B LKR6.4912.70 LKR−59.49%1.51%การผลิตของผู้ผลิต
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC9.827 B LKR29.3 LKR+0.34%128.717 K0.6217.48 B LKR5.934.94 LKR−63.32%8.90%การผลิตของผู้ผลิต
RCH.N0000RENUKA HOTEL PLC9.506 B LKR83.8 LKR+0.24%1920.023.425 B LKR12.456.73 LKR−92.47%0.59%บริการผู้บริโภค
LFIN.N0000LB FINANCE PLC9.259 B LKR65.0 LKR−0.15%364.617 K1.5636.512 B LKR3.7517.32 LKR+18.53%7.97%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC8.89 B LKR73.0 LKR−1.35%689.46 K2.1626.025 B LKR2.8026.10 LKR+30.20%3.40%การผลิตของผู้ผลิต
PALM.N0000PALM GARDEN HOTELS PLC8.613 B LKR51.0 LKR−0.78%18.265 K0.6424.368 B LKR−88.62 LKR+7.48%0.00%บริการผู้บริโภค
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC8.056 B LKR37.1 LKR−0.80%18.984 K0.0627.093 B LKR36.941.00 LKR−74.30%1.98%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC8.032 B LKR985.00 LKR−3.41%60.0420.343 B LKR105.579.33 LKR−98.15%5.10%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC7.98 B LKR218.00 LKR+9.00%5010.0513.8 B LKR10.1621.45 LKR−37.93%2.32%การเงิน
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC7.976 B LKR115.00 LKR+3.60%31.959 K2.7125.002 B LKR2.68%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC7.953 B LKR173.25 LKR−2.12%33.086 K0.2910.605 B LKR10.18%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC7.509 B LKR5.6 LKR0.00%12.934 M1.7079.033 B LKR5.141.09 LKR−49.23%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TAP.N0000AMBEON CAPITAL PLC7.042 B LKR12.3 LKR+0.82%3.476 M0.8012.233 B LKR10.571.16 LKR0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC7.033 B LKR42.4 LKR−0.24%10.841 K0.2015.131 B LKR6.456.58 LKR+456.12%4.01%บริการเชิงพาณิชย์
HAYC.N0000HAYCARB PLC6.949 B LKR72.3 LKR−1.23%50.439 K1.3521.749 B LKR5.8212.42 LKR−45.12%8.20%การผลิตของผู้ผลิต
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC6.65 B LKR67.9 LKR+1.34%20.333 K0.1722.733 B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC6.29 B LKR93.0 LKR−2.31%23.874 K0.913.211 B LKR3.8624.12 LKR−9.89%5.25%การเงิน
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC6.232 B LKR40.7 LKR−0.49%39.601 K0.109.559 B LKR5.058.06 LKR+17.75%2.46%การเงิน
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC6.137 B LKR33.7 LKR+2.43%1.038 M2.1510.433 B LKR3.3010.22 LKR−11.23%3.05%การเงิน
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC5.992 B LKR23.3 LKR+1.30%690.35 K1.4622.9 B LKR2.977.85 LKR+227.12%2.18%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC5.858 B LKR585.00 LKR−2.50%6890.395.537 B LKR10.8553.92 LKR1.67%การค้าปลีก
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC5.839 B LKR310.00 LKR+3.33%32.719 K1.306.573 B LKR3.2296.38 LKR−31.32%2.16%การผลิตของผู้ผลิต
RENU.N0000RENUKA CITY HOTELS PLC.5.695 B LKR360.00 LKR0.00%2.192 K0.662.52 B LKR−11.24 LKR−101.88%0.56%บริการผู้บริโภค
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC5.654 B LKR293.50 LKR−0.51%12.754 K1.386.934 B LKR9.51%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC4.809 B LKR58.0 LKR−0.85%99.65 K0.5828.584 B LKR7.108.17 LKR+25.78%3.70%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC4.759 B LKR351.00 LKR+0.57%130.028.295 B LKR3.9189.79 LKR−21.79%3.72%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC4.466 B LKR50.5 LKR+0.80%510.013.593 B LKR−152.31 LKR−1629.72%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
SFCL.N0000SENKADAGALA FINANCE PLC4.338 B LKR399.75 LKR0.00%260.3935.159 B LKR48.428.26 LKR−14.98%0.16%การเงิน
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC4.319 B LKR17.4 LKR−0.57%118.513 K1.8521.753 B LKR5.613.10 LKR−36.59%7.14%การเงิน
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED4.215 B LKR8.7 LKR+1.16%608.684 K0.618.063 B LKR8.860.98 LKR−76.07%11.63%การเงิน
RHL.N0000RENUKA HOLDINGS LIMITED4.206 B LKR13.0 LKR0.00%9000.062.415 B LKR−0.79 LKR−128.76%0.00%อื่นๆ
WIND.N0000WINDFORCE LIMITED4.09 B LKR19.6 LKR−1.01%20.883 K0.3926.88 B LKR21.660.91 LKR−19.77%5.03%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC3.981 B LKR31.1 LKR0.00%374.733 K0.5934.566 B LKR4.716.60 LKR−20.15%8.01%การผลิตของผู้ผลิต
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC3.699 B LKR40.5 LKR−1.22%414.42 K0.6417.035 B LKR7.085.72 LKR+23.87%6.46%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC3.581 B LKR30.0 LKR−1.64%588.768 K12.327.32 B LKR46.570.64 LKR−90.35%0.82%การเงิน
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC3.327 B LKR112.00 LKR0.00%21.161 K1.505.32 B LKR2.7740.43 LKR−4.34%25.76%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LLUB.N0000CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC3.257 B LKR112.75 LKR−1.10%35.077 K0.1427.36 B LKR12.28%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
RIL.N0000R I L PROPERTY LIMITED3.217 B LKR6.1 LKR−4.69%429.366 K0.904.96 B LKR127.350.05 LKR0.00%การเงิน
EDEN.N0000EDEN HOTEL LANKA PLC3.122 B LKR14.7 LKR+0.68%346.774 K0.4123.285 B LKR−5.08 LKR+31.47%0.00%บริการผู้บริโภค
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC3.071 B LKR17.5 LKR0.00%412.349 K1.528.765 B LKR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
CHMX.N0000CHEMANEX PLC3.065 B LKR74.0 LKR+0.68%1.082 K0.081.147 B LKR17.964.12 LKR−69.97%3.42%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC2.902 B LKR52.1 LKR−4.40%12.406 K0.255.415 B LKR2.9117.90 LKR1.01%การเงิน
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC2.751 B LKR13.3 LKR−0.75%500.001.677 B LKR8.261.61 LKR−2.61%0.00%การเงิน
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC2.704 B LKR50.0 LKR−2.53%289.803 K1.6614.087 B LKR4.4811.16 LKR−45.92%9.50%การผลิตของผู้ผลิต
SEMB.N0000SMB LEASING PLC2.659 B LKR0.7 LKR0.00%42.614 K0.025.635 B LKR49.300.01 LKR+108.82%0.00%การเงิน
HNBF.N0000HNB FINANCE LIMITED2.55 B LKR5.4 LKR−1.82%1.341 K0.017.818 B LKR18.840.29 LKR0.00%การเงิน
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC2.507 B LKR26.6 LKR0.00%168.571 K0.48123.28 B LKR8.103.29 LKR−5.04%14.48%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
CALF.N0000DIALOG FINANCE PLC2.46 B LKR44.8 LKR−2.82%1.577 K0.185.283 B LKR133.370.34 LKR−41.22%0.00%การเงิน
SHAW.N0000LEE HEDGES PLC2.422 B LKR91.0 LKR+2.82%20.703 K1.812.099 B LKR5.0018.19 LKR−7.45%1.22%การเงิน
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC2.121 B LKR440.00 LKR−1.95%3.696 K3.384.901 B LKR−6.91 LKR−103.79%2.73%การผลิตของผู้ผลิต
CARE.N0000PRINTCARE PLC2.019 B LKR44.8 LKR−0.44%13.737 K1.543.869 B LKR13.503.32 LKR−88.05%10.00%บริการเชิงพาณิชย์
CHOT.N0000CEYLON HOTELS CORPORATION PLC2.013 B LKR21.0 LKR−2.33%74.396 K0.683.727 B LKR−1.82 LKR−304.49%0.00%บริการผู้บริโภค
KHC.N0000THE KANDY HOTELS COMPANY (1938) PLC1.979 B LKR8.0 LKR0.00%100.51 K3.806.11 B LKR−0.38 LKR−284.75%0.00%บริการผู้บริโภค
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC1.902 B LKR112.50 LKR0.00%29.815 K0.908.125 B LKR6.0118.73 LKR−36.20%17.04%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
ASIR.N0000ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC1.898 B LKR23.9 LKR0.00%8820.0327.187 B LKR11.332.11 LKR+21.48%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC1.877 B LKR15.4 LKR−1.91%190.559 K0.626.298 B LKR19.080.81 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
TILE.N0000LANKA TILES PLC1.804 B LKR50.0 LKR−1.96%130.561 K1.4713.475 B LKR4.2311.81 LKR−23.78%12.01%การผลิตของผู้ผลิต
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC1.747 B LKR15.0 LKR+2.04%227.611 K1.802.93 B LKR7.152.10 LKR−10.56%5.52%การเงิน
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC1.683 B LKR72.5 LKR−0.68%1.103 K0.054.964 B LKR4.9114.75 LKR−62.97%7.88%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC1.677 B LKR53.8 LKR−2.54%57.91 K0.7352.367 B LKR15.613.45 LKR+45.49%3.39%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC1.49 B LKR50.7 LKR+0.60%11.876 K0.1521.023 B LKR8.665.85 LKR+18.88%2.70%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC1.44 B LKR7.7 LKR+1.32%262.005 K0.785.678 B LKR7.131.08 LKR+50.61%29.61%สาธารณูปโภค
VLL.N0000VIDULLANKA PLC1.385 B LKR8.5 LKR+1.19%212.842 K1.297.319 B LKR7.091.20 LKR+51.92%5.36%สาธารณูปโภค
MAL.N0000MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC1.312 B LKR64.0 LKR−3.03%500.0114.468 B LKR212.410.30 LKR−97.35%0.24%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AFSL.N0000ABANS FINANCE PLC1.296 B LKR21.9 LKR+4.78%4.971 K1.791.404 B LKR7.722.84 LKR−42.12%0.00%การเงิน
STAF.N0000DOLPHIN HOTELS PLC1.212 B LKR37.4 LKR−0.27%214.131 K0.852.346 B LKR24.491.53 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED1.21 B LKR18.1 LKR+0.56%716.926 K2.309.136 B LKR10.371.75 LKR−40.02%4.41%การเงิน
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC1.147 B LKR118.50 LKR−2.07%231.602 K1.122.903 B LKR4.5226.23 LKR+33.47%2.42%การผลิตของผู้ผลิต
TYRE.N0000KELANI TYRES PLC1.144 B LKR70.7 LKR+0.14%6.837 K0.245.724 B LKR5.3813.14 LKR+190.39%7.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
AGST.N0000AGSTAR PLC1.093 B LKR7.8 LKR+1.30%303.82 K0.703.761 B LKR8.140.96 LKR−62.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC1.088 B LKR19.2 LKR−1.03%417.785 K0.9928.249 B LKR−0.79 LKR−1950.90%0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC1.086 B LKR85.5 LKR0.00%22.438 K0.1917.383 B LKR8.849.67 LKR−42.01%14.04%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC1.053 B LKR38.0 LKR+1.33%11.026 K1.0814.049 B LKR108.570.35 LKR−83.72%0.00%บริการการกระจายสินค้า
COLO.N0000C M HOLDINGS PLC1.051 B LKR81.0 LKR−2.76%4500.301.231 B LKR5.9613.59 LKR6.17%บริการผู้บริโภค
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC1.031 B LKR24.8 LKR+3.77%1260.026.06 B LKR8.173.04 LKR−53.90%6.28%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
CHL.N0000CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS)1.011 B LKR119.75 LKR0.00%10.004.111 B LKR16.347.33 LKR−64.99%1.92%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RWSL.N0000RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC1.006 B LKR7.2 LKR−1.37%55.612 K0.662.032 B LKR6.061.19 LKR−12.86%2.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร