ผู้ขับเคลื่อนตลาด

หุ้นศรีลังกา with the best yearly performance

ลองดูหุ้นที่มีศักยภาพมากที่สุดในขณะนี้ หุ้นศรีลังกา ด้านล่างถูกกรองตามผลการดำเนินการรายปี คุณจะดูได้ว่ารายได้ในช่วง 12 เดือนเป็นอย่างไร และเปรียบเทียบกับสถิติเพื่อประกอบการตัดสินใจ
สัญลักษณ์
ประสิทธิภาพ %
1Y
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
AMF.N0000ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC
+195.89%21.6 LKR+1.89%264.735K1.212.38B LKR10.861.99 LKR−24.57%0.00%การเงิน
RGEM.N0000RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC
+163.27%72.4 LKR+0.28%7880.20174M LKR4.2217.14 LKR+83.65%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC
+105.26%156.00 LKR0.00%20.953K0.569.36B LKR3.0251.72 LKR+322.01%3.85%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
DFCC.N0000DFCC BANK
+95.18%77.3 LKR−1.53%64.312K1.2133.123B LKR3.8020.34 LKR0.00%การเงิน
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC
+88.40%235.50 LKR−0.11%19.208K3.575.551B LKR3.1175.84 LKR+101.60%5.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC
+86.21%27.0 LKR0.00%127.413K2.6125.652B LKR8.733.09 LKR−5.55%6.15%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
+81.69%105.00 LKR−1.87%58.261K0.7734.148B LKR2.9235.95 LKR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
+79.33%26.9 LKR−0.37%1.429M2.09124.2B LKR8.193.29 LKR−5.04%15.85%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC
+75.36%37.0 LKR+0.27%6500.0413.69B LKR105.710.35 LKR−83.72%0.00%บริการการกระจายสินค้า
HSIG.N0000HOTEL SIGIRIYA PLC
+73.89%54.6 LKR−2.50%2.021K0.25970.25M LKR8.876.16 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
+70.42%24.2 LKR+2.11%2.534M2.759.44B LKR4.924.92 LKR+96.58%3.18%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC
+68.42%62.5 LKR−4.58%111.755K0.7626.205B LKR4.3314.42 LKR0.00%การเงิน
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC
+66.67%13.5 LKR+0.75%12K0.125.402B LKR16.730.81 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
+64.23%20.2 LKR+4.12%799.95K2.7220B LKR2.577.85 LKR+227.12%0.00%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
+59.19%1022.00 LKR+2.17%7.872K3.43187.698B LKR7.51136.01 LKR+36.83%17.77%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
+58.82%108.00 LKR+0.23%43.254K1.8724.1B LKR3.1134.70 LKR+19.94%4.01%การเงิน
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC
+57.09%41.0 LKR+1.23%857.106K2.7016.827B LKR7.165.72 LKR+23.87%6.54%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC
+54.88%12.7 LKR0.00%300.001.565B LKR7.891.61 LKR−2.61%0.00%การเงิน
GEST.N0000GESTETNER OF CEYLON PLC
+54.16%103.8 LKR+4.27%1.067K1.60265.515M LKR2.8836.03 LKR+85.57%10.01%บริการการกระจายสินค้า
MELS.N0000MELSTACORP PLC
+53.85%90.0 LKR+3.45%312.88K2.50101.156B LKR11.737.67 LKR−60.31%10.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC
+52.25%72.8 LKR−0.27%304.571K0.4685.373B LKR4.7415.35 LKR4.63%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC
+52.00%19.0 LKR+0.53%296.197K0.938.409B LKR4.544.19 LKR0.00%การเงิน
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC
+51.52%250.00 LKR0.00%50.0052.366B LKR12.3720.22 LKR+38.97%3.65%บริการผู้บริโภค
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC
+50.73%10.0 LKR−1.96%1.732M6.7921.759B LKR5.471.83 LKR−2.96%6.57%การเงิน
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
+48.40%91.1 LKR+0.11%255.216K0.81118.262B LKR5.0917.89 LKR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
+47.37%336.00 LKR+0.90%1.027K0.2085.807B LKR16.8619.92 LKR−8.15%3.90%การค้าปลีก
ปานกลาง
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
+46.38%84.9 LKR+0.47%2.227K0.282.847B LKR3.5224.12 LKR−9.89%5.92%การเงิน
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
+43.57%159.75 LKR−0.16%388.601K3.7087.545B LKR3.8741.25 LKR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
+42.48%58.7 LKR+1.21%16.89K0.3925.46B LKR146750.000.00 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
+41.48%44.0 LKR−1.35%16.506K0.0425.811B LKR7.815.63 LKR+54.63%0.00%การเงิน
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC
+40.50%17.0 LKR0.00%25.544K0.368.564B LKR62.410.27 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC
+40.46%54.5 LKR+0.37%7.078K0.0426.567B LKR6.678.17 LKR+25.78%3.98%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC
+39.67%192.75 LKR+0.65%372.966K0.79265.815B LKR37.165.19 LKR−72.12%0.78%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
JETS.N0000JETWING SYMPHONY LIMITED
+38.24%9.4 LKR+1.08%9.809K0.175.661B LKR36.630.26 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
CPRT.N0000CEYLON PRINTERS PLC
+38.15%89.8 LKR+11.69%10.0148.254M LKR−9.70 LKR−74.98%0.00%บริการเชิงพาณิชย์
MBSL.N0000MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC
+36.36%4.5 LKR−2.17%43.01K0.592.36B LKR−0.18 LKR0.00%การเงิน
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC
+35.42%32.5 LKR+0.93%23.444K1.785.365B LKR10.373.13 LKR0.00%การเงิน
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
+31.14%45.9 LKR+2.00%12.348K0.2442.768B LKR19.322.38 LKR−33.38%2.89%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
SERV.N0000THE KINGSBURY PLC
+30.59%11.1 LKR+0.91%69.941K2.945.276B LKR43.650.25 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
+30.45%43.5 LKR−1.36%18.865K2.4623.952B LKR4.0010.87 LKR0.00%การเงิน
ALUM.N0000ALUMEX PLC
+29.85%8.7 LKR0.00%319.326K0.745.208B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
+29.63%35.0 LKR+2.34%7430.028.053B LKR4.348.06 LKR+17.75%2.92%การเงิน
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
+29.33%1261.00 LKR+0.48%440.3727.285B LKR7.29172.91 LKR+1.69%6.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
+29.17%46.5 LKR+1.09%3.226K0.0318.994B LKR7.945.85 LKR+18.88%2.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
RCH.N0000RENUKA HOTEL PLC
+27.82%85.0 LKR0.00%1.413K0.113.425B LKR12.626.73 LKR−92.47%0.59%บริการผู้บริโภค
LHL.N0000THE LIGHTHOUSE HOTEL PLC
+27.70%35.5 LKR+1.43%32.064K11.091.61B LKR29.131.22 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
+27.35%61.0 LKR−0.33%220.724K1.3334.019B LKR3.5217.32 LKR+18.53%8.14%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
RPBH.N0000ROYAL PALMS BEACH HOTELS PLC
+25.94%26.7 LKR+0.75%500.021.33B LKR12.162.20 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC
+25.67%42.1 LKR−1.86%1K0.084.263B LKR2.3517.90 LKR1.28%การเงิน
RHTL.N0000THE FORTRESS RESORTS PLC
+24.22%20.0 LKR+4.17%52.015K4.182.129B LKR22.000.91 LKR+28.87%0.00%บริการผู้บริโภค
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC
+24.22%83.1 LKR−3.26%3870.267.515B LKR2.3335.67 LKR2.57%อื่นๆ
WIND.N0000WINDFORCE LIMITED
+22.44%19.1 LKR−0.52%1.518M17.4225.8B LKR21.100.91 LKR−19.77%0.00%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
+20.97%30.0 LKR0.00%47.804K1.059.542B LKR2.9410.22 LKR−11.23%3.33%การเงิน
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC
+20.71%169.00 LKR−0.29%500.012.988B LKR49.203.44 LKR−93.14%4.30%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
BRR.N0000BANSEI ROYAL RESORTS HIKKADUWA PLC
+20.59%12.3 LKR+0.82%500.07655.482M LKR21.530.57 LKR+76.87%1.64%บริการผู้บริโภค
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC
+19.32%10.5 LKR+1.94%2.652M1.4984.951B LKR4.302.44 LKR0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC
+19.25%41.5 LKR+4.01%591.763K5.5545.443B LKR4.818.63 LKR+1.37%2.51%บริการการกระจายสินค้า
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
+19.17%107.25 LKR−0.69%31.427K3.495.142B LKR2.6540.43 LKR−4.34%26.65%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CSD.N0000SEYLAN DEVELOPMENTS PLC
+19.08%15.6 LKR+1.96%50.893K2.292.264B LKR10.011.56 LKR−18.38%7.84%การเงิน
LITE.N0000LAXAPANA BATTERIES PLC
+19.08%15.6 LKR+0.65%12.927K0.951.026B LKR10.921.43 LKR−47.90%12.90%การผลิตของผู้ผลิต
SLTL.N0000SRI LANKA TELECOM PLC
+18.75%95.0 LKR−0.84%42.349K0.88171.462B LKR−2.22 LKR−144.35%0.26%การสื่อสาร
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC
+18.69%12.7 LKR0.00%25.265K0.1014.199B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%การค้าปลีก
HAYC.N0000HAYCARB PLC
+18.64%70.0 LKR+0.86%37.18K0.6620.502B LKR5.6312.42 LKR−45.12%8.70%การผลิตของผู้ผลิต
CHOT.N0000CEYLON HOTELS CORPORATION PLC
+18.45%19.9 LKR+4.19%100.003.439B LKR−1.82 LKR−304.49%0.00%บริการผู้บริโภค
CABO.N0000CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
+18.37%50.9 LKR0.00%1000.28917.829M LKR4.9610.26 LKR+35.93%1.96%การเงิน
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
+17.17%73.0 LKR+1.39%8.333K0.0943.259B LKR7.809.36 LKR+30.64%3.24%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC
+16.67%7.7 LKR0.00%278.713K0.335.753B LKR7.131.08 LKR+50.61%6.49%สาธารณูปโภค
MARA.N0000MARAWILA RESORTS PLC
+16.41%3.0 LKR0.00%260.008K0.271.056B LKR25.130.12 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC
+16.00%90.0 LKR+1.12%42.699K1.332.156B LKR3.27%การผลิตของผู้ผลิต
STAF.N0000DOLPHIN HOTELS PLC
+15.61%34.8 LKR+3.57%1.84K0.142.131B LKR22.791.53 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
TILE.N0000LANKA TILES PLC
+15.48%48.5 LKR−0.61%82.693K0.7612.759B LKR4.1111.81 LKR−23.78%15.80%การผลิตของผู้ผลิต
MRH.N0000MAHAWELI REACH HOTELS PLC
+15.38%13.5 LKR+3.85%31.226K0.76616.57M LKR−5.09 LKR−33.81%0.00%บริการผู้บริโภค
TYRE.N0000KELANI TYRES PLC
+15.34%66.9 LKR+2.61%3.339K0.525.322B LKR5.0913.14 LKR+190.39%7.55%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
HPWR.N0000RESUS ENERGY PLC
+14.62%14.9 LKR+2.76%9.835K0.331.25B LKR7.781.92 LKR−35.48%8.62%สาธารณูปโภค
HPFL.N0000LOTUS HYDRO POWER PLC
+14.10%8.9 LKR+1.14%4.006K0.82959.975M LKR12.750.70 LKR+1324.29%15.91%สาธารณูปโภค
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC
+13.84%119.25 LKR+3.02%10.0026.4B LKR35.383.37 LKR−80.12%2.54%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
VLL.N0000VIDULLANKA PLC
+13.33%6.8 LKR0.00%30.005.751B LKR5.671.20 LKR+51.92%6.82%สาธารณูปโภค
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC
+13.19%16.3 LKR+0.62%18.072K0.762.203B LKR−3.75 LKR−1111.60%8.07%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
WAPO.N0000GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC
+12.71%21.5 LKR−0.46%9.745K1.27579.415M LKR1.5913.56 LKR+1074.68%0.00%การเงิน
UBC.N0000UNION BANK OF COLOMBO PLC
+11.90%9.4 LKR0.00%81.413K3.4510.185B LKR17.840.53 LKR0.00%การเงิน
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC
+11.89%16.0 LKR+1.91%145.774K8.7419.391B LKR5.063.16 LKR−32.61%8.01%การเงิน
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC
+11.88%11.3 LKR−1.74%4.21K0.282.324B LKR5.382.10 LKR−10.56%6.96%การเงิน
LALU.N0000LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC
+11.84%17.0 LKR+0.59%108.891K7.271.158B LKR6.762.51 LKR−54.83%0.00%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC
+11.83%390.00 LKR0.00%250.3640.698B LKR9.5240.96 LKR+4.67%0.45%การผลิตของผู้ผลิต
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC
+11.76%2447.00 LKR−0.08%50.0253.156B LKR7.00349.55 LKR−32.72%1.88%การเงิน
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC
+11.61%12.5 LKR0.00%29K1.086.719B LKR9.161.36 LKR−28.49%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
RFL.N0000RAMBODA FALLS PLC
+11.57%27.0 LKR−3.57%5605.56516M LKR20.261.33 LKR0.00%บริการผู้บริโภค
NEH.N0000THE NUWARA ELIYA HOTELS COMPANY PLC
+11.52%1600.00 LKR−5.88%371.933.498B LKR26.5260.33 LKR+288.17%0.00%บริการผู้บริโภค
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC
+10.30%55.7 LKR0.00%3.723K0.318.385B LKR4.7311.76 LKR−3.60%6.53%การเงิน
ECL.N0000E - CHANNELLING PLC
+10.00%14.3 LKR−1.38%1010.021.759B LKR34.960.41 LKR−12.21%0.00%บริการทางด้านเทคโนโลยี
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
+9.49%90.0 LKR−0.11%6000.086.536B LKR4.8118.73 LKR−36.20%21.18%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC
+9.45%22.0 LKR+3.29%50.005.401B LKR4.69%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
+9.21%77.1 LKR+0.78%83.359K0.6557.375B LKR14.545.30 LKR−82.94%6.99%การผลิตของผู้ผลิต
TANG.N0000TANGERINE BEACH HOTELS PLC
+9.04%57.9 LKR+8.02%1520.491.072B LKR−1.38 LKR+84.64%0.00%บริการผู้บริโภค
CTLD.N0000C T LAND DEVELOPMENT PLC
+8.73%24.9 LKR+8.73%10.207K1.521.771B LKR105.370.24 LKR−73.46%0.00%การเงิน
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC
+8.39%33.6 LKR−1.18%15.911K0.337.702B LKR7.79%การเงิน
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
+8.38%76.3 LKR−1.17%16.711K0.7815.553B LKR7.899.67 LKR−42.01%15.69%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
COMD.N0000COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC
+8.22%108.00 LKR0.00%230.061.236B LKR6.80%การเงิน
KHC.N0000THE KANDY HOTELS COMPANY (1938) PLC
+8.00%8.1 LKR−1.22%2.74K1.136.185B LKR−0.38 LKR−284.75%0.00%บริการผู้บริโภค
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
+7.23%26.7 LKR+1.91%2600.086.201B LKR6.624.03 LKR−56.21%5.73%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร