ผู้ขับเคลื่อนตลาด

บริษัทในศรีลังกา ที่มีรายได้สุทธิสูงสุด

รายได้สุทธิแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรที่แท้จริงของบริษัทและความสามารถในการบริหารจัดการได้ดีเพียงใด บริษัทในศรีลังกา ด้านล่างมีรายได้สุทธิสูงสุดในตลาดของตัวเอง ซึ่งถูกจัดเรียงตามตัวชี้วัดนี้ แต่ก็ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ที่จะต้องศึกษาด้วย
สัญลักษณ์
รายได้สุทธิ
ปีงบประมาณ
ราคา
เปลี่ยนแปลง %
ปริมาณการซื้อขาย
Rel Volume
มูลค่าตามราคาตลาด
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
EPS dil
TTM
EPS dil growth
TTM YoY
Div yield %
TTM
ภาค
Analyst Rating
LIOC.N0000LANKA IOC PLC
37.696B LKR107.75 LKR+2.62%1.061M5.0055.909B LKR3.2433.24 LKR−47.77%3.81%บริการการกระจายสินค้า
มีแรงซื้อรุนแรง
EXPO.N0000EXPOLANKA HOLDINGS PLC
30.938B LKR151.00 LKR+2.03%998.083K1.65288.839B LKR−6.93 LKR−121.36%2.36%ระบบขนส่ง
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
27.656B LKR1060.00 LKR+1.92%13.384K7.29194.864B LKR7.79136.01 LKR+36.83%17.12%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
22.771B LKR157.75 LKR+1.77%10.918K0.0884.496B LKR3.8241.25 LKR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC
22.374B LKR350.00 LKR+11.29%644.289K35.62149.332B LKR5.4564.21 LKR−51.97%0.00%การเงิน
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
21.115B LKR88.5 LKR−1.78%10.046K0.02117.567B LKR5.5116.07 LKR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC
20.124B LKR10.6 LKR+1.92%185.818K0.0385.775B LKR4.342.44 LKR0.00%การสื่อสาร
มีแรงซื้อรุนแรง
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
18.843B LKR26.5 LKR0.00%178.284K0.25121.9B LKR8.063.29 LKR−5.04%16.15%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อ
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC
18.174B LKR185.50 LKR−0.80%439.933K1.13257.834B LKR35.765.19 LKR−72.12%0.81%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC
17.924B LKR72.6 LKR−1.49%263.248K0.5685.842B LKR4.7315.35 LKR4.60%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
MELS.N0000MELSTACORP PLC
17.222B LKR89.6 LKR+1.24%181.61K1.63102.555B LKR11.687.67 LKR−60.31%9.86%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
16.352B LKR81.5 LKR+0.62%72.349K0.3060.825B LKR15.365.30 LKR−82.94%6.60%การผลิตของผู้ผลิต
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC
15.393B LKR4.4 LKR+10.00%4.119M2.72132.317B LKR6.930.63 LKR−22.07%0.00%การเงิน
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
11.471B LKR101.00 LKR−1.46%71.801K0.5032.826B LKR2.8135.89 LKR0.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC
11.436B LKR254.75 LKR+5.71%1030.3449.244B LKR7.6533.32 LKR−58.62%0.84%บริการการกระจายสินค้า
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC
10.846B LKR400.00 LKR+2.50%3105.6240.826B LKR9.7740.96 LKR+4.67%0.45%การผลิตของผู้ผลิต
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC
10.773B LKR2390.00 LKR0.00%100.0653.187B LKR1.88%การเงิน
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC
9.524B LKR42.7 LKR−0.00%51.148K0.1948.973B LKR4.958.63 LKR+1.37%2.33%บริการการกระจายสินค้า
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
8.555B LKR63.0 LKR+1.61%130.732K0.2434.629B LKR3.6417.32 LKR+18.53%8.00%การเงิน
มีแรงซื้อรุนแรง
DFCC.N0000DFCC BANK
8.485B LKR69.0 LKR−2.13%491.077K5.4030.459B LKR3.4819.84 LKR4.05%การเงิน
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC
7.801B LKR63.0 LKR+1.45%4110.0121.914B LKR2.4126.10 LKR+30.20%4.03%การผลิตของผู้ผลิต
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC
7.747B LKR30.2 LKR−1.63%368.315K0.3933.458B LKR4.586.60 LKR−20.15%9.60%การผลิตของผู้ผลิต
มีแรงซื้อรุนแรง
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
7.227B LKR103.50 LKR−1.43%65.443K1.7423.361B LKR2.9834.70 LKR+19.94%4.14%การเงิน
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC
6.992B LKR945.00 LKR−0.53%5060.0476B LKR9.9994.63 LKR+5.31%6.24%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC
6.644B LKR118.00 LKR−0.84%2.299K0.2548.314B LKR−0.31 LKR−100.81%3.36%บริการผู้บริโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC
6.507B LKR28.0 LKR−0.36%48.758K0.2616.761B LKR5.664.94 LKR−63.32%9.29%การผลิตของผู้ผลิต
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
6.321B LKR43.0 LKR−0.92%3.561K0.6123.425B LKR4.1910.27 LKR0.00%การเงิน
ACL.N0000ACL CABLES PLC
5.952B LKR77.4 LKR−0.64%98.426K0.4218.639B LKR6.0912.70 LKR−59.49%1.61%การผลิตของผู้ผลิต
HAYC.N0000HAYCARB PLC
5.823B LKR73.5 LKR+2.08%214.152K2.2821.333B LKR5.9212.42 LKR−45.12%8.36%การผลิตของผู้ผลิต
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC
5.759B LKR60.5 LKR0.00%18.521K0.0924.247B LKR4.1914.42 LKR0.00%การเงิน
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
5.366B LKR349.50 LKR−0.07%1100.0385.227B LKR17.5419.92 LKR−8.15%3.93%การค้าปลีก
ปานกลาง
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC
5.034B LKR980.00 LKR−2.97%320.0220.406B LKR105.049.33 LKR−98.15%5.08%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
4.989B LKR49.5 LKR+4.21%187.972K4.4419.906B LKR8.465.85 LKR+18.88%2.84%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC
4.979B LKR20.3 LKR+0.50%3970.0241.108B LKR64.400.32 LKR−91.20%5.94%การผลิตของผู้ผลิต
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
4.36B LKR52.8 LKR+2.13%39.756K0.2814.196B LKR4.7311.16 LKR−45.92%13.85%การผลิตของผู้ผลิต
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
4.269B LKR74.9 LKR+0.54%182.798K1.7044.452B LKR8.009.36 LKR+30.64%3.15%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
มีแรงซื้อรุนแรง
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC
3.853B LKR16.1 LKR−0.62%8.176K0.2420.137B LKR5.193.10 LKR−36.52%7.72%การเงิน
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
3.758B LKR49.8 LKR+5.96%2.669M9.4927.52B LKR7.816.38 LKR+36.81%0.00%การเงิน
TILE.N0000LANKA TILES PLC
3.688B LKR51.7 LKR+1.57%156.781K0.7813.554B LKR4.3811.81 LKR−23.78%14.87%การผลิตของผู้ผลิต
LLUB.N0000CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC
3.595B LKR103.00 LKR−0.96%69.85K0.3724.72B LKR5.83%แร่พลังงาน
มีแรงซื้อรุนแรง
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC
3.507B LKR10.2 LKR0.00%23.622K0.0421.759B LKR5.581.83 LKR−2.96%6.57%การเงิน
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC
3.458B LKR250.25 LKR−6.54%20.0054.279B LKR12.3820.22 LKR+38.97%3.53%บริการผู้บริโภค
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
3.408B LKR1300.00 LKR+4.00%1.092K34.0227.285B LKR7.52172.91 LKR+1.69%6.25%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED
3.351B LKR7.0 LKR+2.94%62.942K0.286.375B LKR7.130.98 LKR−76.07%14.71%การเงิน
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC
3.18B LKR26.0 LKR−0.76%65.06K1.5524.892B LKR8.413.09 LKR−5.55%6.34%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
มีแรงซื้อรุนแรง
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC
2.977B LKR161.00 LKR+1.26%126.874K2.389.495B LKR11.37%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC
2.886B LKR23.5 LKR+0.86%76.893K0.6314.097B LKR1.3117.93 LKR+500.25%50.22%การเงิน
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC
2.838B LKR54.5 LKR+2.83%49.234K0.7519.875B LKR7.207.57 LKR+5.86%6.60%การเงิน
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC
2.814B LKR340.00 LKR0.00%1.036K1.208.075B LKR3.7989.79 LKR−21.79%7.06%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC
2.787B LKR266.75 LKR−0.09%1.126K0.225.821B LKR2.7796.38 LKR−31.32%2.43%การผลิตของผู้ผลิต
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
2.616B LKR31.6 LKR−1.56%86.881K1.1710.306B LKR3.0910.22 LKR−11.23%3.09%การเงิน
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
2.575B LKR109.25 LKR+0.69%3.821K0.355.201B LKR2.7040.43 LKR−4.34%26.35%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
2.513B LKR48.2 LKR−2.43%143.672K0.6847.045B LKR13.993.45 LKR+45.49%3.78%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC
2.504B LKR254.50 LKR+0.79%53.659K1.955.945B LKR11.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
2.482B LKR19.5 LKR−0.51%80.11K0.2419.6B LKR2.487.85 LKR+227.12%2.55%บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
มีแรงซื้อรุนแรง
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
2.364B LKR77.7 LKR+2.24%19.479K0.7215.451B LKR8.049.67 LKR−42.01%15.79%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC
2.346B LKR30.0 LKR+2.39%20.001K0.267.032B LKR46.570.64 LKR−90.35%0.85%การเงิน
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC
2.342B LKR26.9 LKR+2.67%116.843K0.9010.611B LKR1.1922.62 LKR+719.24%55.34%อื่นๆ
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC
2.264B LKR54.0 LKR−0.92%26.816K0.1526.813B LKR6.618.17 LKR+25.78%3.94%การค้าปลีก
มีแรงซื้อรุนแรง
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC
2.222B LKR35.9 LKR−0.00%11.866K0.8613.295B LKR102.570.35 LKR−83.72%0.00%บริการการกระจายสินค้า
LCEY.N0000LANKEM CEYLON PLC
2.177B LKR54.7 LKR−0.55%1.069K0.092.769B LKR32.101.70 LKR−95.57%18.59%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC
2.127B LKR37.1 LKR−0.27%12.09K0.0726.663B LKR36.941.00 LKR−74.30%2.02%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
มีแรงซื้อรุนแรง
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC
2.087B LKR69.5 LKR−3.47%15.539K1.284.896B LKR4.7114.75 LKR−62.97%7.99%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC
1.855B LKR18.5 LKR−1.07%103.06K0.398.187B LKR4.424.19 LKR0.00%การเงิน
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
1.831B LKR92.5 LKR+0.54%5.932K0.466.682B LKR4.9418.73 LKR−36.20%20.72%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC
1.765B LKR56.5 LKR−0.18%24.742K2.068.46B LKR4.8011.76 LKR−3.60%6.47%การเงิน
AGST.N0000AGSTAR PLC
1.669B LKR6.9 LKR+1.47%2.09M1.603.339B LKR7.200.96 LKR−62.73%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
1.668B LKR26.0 LKR+1.17%1840.106.082B LKR6.454.03 LKR−56.21%11.67%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC
1.627B LKR200.00 LKR−1.48%30.0012.807B LKR9.3221.45 LKR−37.93%2.50%การเงิน
RCH.N0000RENUKA HOTEL PLC
1.588B LKR85.9 LKR+10.55%100.003.454B LKR12.766.73 LKR−92.47%0.58%บริการผู้บริโภค
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC
1.52B LKR22.5 LKR+1.81%2.499K0.135.603B LKR4.52%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL
1.49B LKR31.4 LKR+2.95%3.811K1.381.974B LKR0.00%การเงิน
CARE.N0000PRINTCARE PLC
1.489B LKR42.2 LKR−2.09%21.33K2.853.705B LKR12.713.32 LKR−88.05%10.44%บริการเชิงพาณิชย์
WIND.N0000WINDFORCE LIMITED
1.48B LKR19.3 LKR−2.03%11.343K0.0426.61B LKR21.320.91 LKR−19.77%5.08%สาธารณูปโภค
มีแรงซื้อรุนแรง
ASIR.N0000ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC
1.469B LKR23.0 LKR+0.44%8860.0825.936B LKR10.902.11 LKR+21.48%0.00%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
PACK.N0000EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC
1.414B LKR12.2 LKR+0.83%184.426K1.454.033B LKR6.711.82 LKR−59.62%8.43%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
ABL.N0000AMANA BANK PLC
1.387B LKR2.3 LKR0.00%471.024K1.9612.125B LKR5.060.45 LKR0.00%การเงิน
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC
1.345B LKR114.50 LKR+1.33%7470.1025.282B LKR2.65%บริการเกี่ยวกับสุขภาพ
RENU.N0000RENUKA CITY HOTELS PLC.
1.338B LKR345.00 LKR+4.55%1010.672.31B LKR−11.24 LKR−101.88%0.61%บริการผู้บริโภค
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
1.327B LKR36.2 LKR+0.28%2.717K0.038.476B LKR4.498.06 LKR+17.75%2.78%การเงิน
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED
1.305B LKR14.0 LKR0.00%140.192K1.527.197B LKR8.021.75 LKR−40.02%6.67%การเงิน
BOPL.N0000BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC
1.228B LKR39.0 LKR+2.90%100.003.174B LKR5.666.89 LKR−54.03%3.96%แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC
1.218B LKR36.0 LKR+2.86%17.961K3.4912.847B LKR5.476.58 LKR+456.12%4.72%บริการเชิงพาณิชย์
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC
1.207B LKR85.0 LKR0.00%3K7.187.463B LKR2.3835.67 LKR2.59%อื่นๆ
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
1.189B LKR24.1 LKR+0.84%587.365K0.389.56B LKR4.894.92 LKR+96.58%3.14%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
LDEV.N0000LANKEM DEVELOPMENTS PLC
1.113B LKR15.0 LKR−3.23%238.855K2.371.848B LKR4.073.68 LKR−63.39%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
AGAL.N0000AGALAWATTE PLANTATIONS PLC
1.081B LKR32.2 LKR−1.83%15.612K0.385.094B LKR0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC
978.907M LKR440.00 LKR+0.46%9711.204.915B LKR−6.91 LKR−103.79%14.31%การผลิตของผู้ผลิต
VLL.N0000VIDULLANKA PLC
957.026M LKR6.7 LKR−1.47%25.161K1.986.099B LKR5.591.20 LKR+51.92%6.43%สาธารณูปโภค
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC
916.125M LKR90.0 LKR+1.12%8.69K1.543.253B LKR9.659.32 LKR−69.27%13.27%การผลิตของผู้ผลิต
MASK.N0000MASKELIYA PLANTATIONS PLC
886.551M LKR32.6 LKR−1.21%5.701K0.461.732B LKR5.785.64 LKR−72.01%0.00%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
UDPL.N0000UDAPUSSELLAWA PLANTATIONS PLC
827.71M LKR78.0 LKR+0.26%4.553K1.121.377B LKR2.9526.43 LKR−49.74%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC
751.156M LKR117.00 LKR0.00%90.012.875B LKR−9.16 LKR−116.20%6.09%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC
707.411M LKR12.7 LKR+1.60%136.102K2.506.719B LKR9.311.36 LKR−28.49%0.00%เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC
673.718M LKR50.0 LKR−0.40%5.021K0.663.607B LKR−131.69 LKR−1396.37%0.00%การผลิตของผู้ผลิต
DPL.N0000DANKOTUWA PORCELAIN PLC
670.674M LKR20.9 LKR0.00%1060.013.397B LKR9.862.12 LKR−51.88%0.00%สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC
656.802M LKR41.0 LKR−1.44%2810.034.133B LKR2.2917.90 LKR1.32%การเงิน
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC
635.959M LKR21.4 LKR+1.90%10.7K0.624.2B LKR7.482.86 LKR−20.78%11.90%การเงิน
APLA.N0000ACL PLASTICS PLC
634.96M LKR371.75 LKR+0.41%300.011.487B LKR4.0591.84 LKR−58.26%4.25%อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC
583.316M LKR9.0 LKR−1.10%2.5M0.816.799B LKR8.331.08 LKR+50.61%5.49%สาธารณูปโภค